Kształtowanie zatrudnienia z wykorzystaniem pracowników z Ukrainy – stan i przesłanki

Dominika Bąk-Grabowska , Beata Majewicz

Abstract

The study characterizes the phenomenon of employing migrants from Ukraine in enterprises operating on the Polish labor market. The dominant character of the employment of Ukrainians was pointed out, including references to such features as the complementarity and substitutability of this employment. Relatively high importance has been attributed to cultural conditions. At the same time it was showed how Ukrainians are perceived by Poles. The paper also presents three case studies that are mainly illustrative, but provide enough information about the reasons for taking up work in Poland by Ukrainians and about remaining on local labor markets in the long term.
Author Dominika Bąk-Grabowska (ES / DEaOE)
Dominika Bąk-Grabowska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Beata Majewicz (ES / DEaOE)
Beata Majewicz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/2
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi, rynek pracy, migranci, cudzoziemcy, Ukraińcy
Keywords in Englishhuman resource management, labor market, migrants, foreigners, Ukrainians
Abstract in PolishW opracowaniu na podstawie analizy literatury przedmiotu scharakteryzowano zjawisko zatrudniania migrantów z Ukrainy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku pracy. Wskazano na dominujący charakter zatrudnienia Ukraiń-ców, w tym odniesiono się do takich cech, jak komplementarność i substytucyjność owego zatrudnienia. Relatywnie duże znaczenie przypisano uwarunkowaniom kulturowym. Scharakteryzowano przy tym, jak Polacy postrzegają Ukraińców. W opracowaniu przedstawiono ponadto trzy opisy przypadków mające charakter głównie ilustracyjny, dostarczające jednakże informacji o przesłankach podej-mowania przez Ukraińców pracy w Polsce i pozostawania na lokalnych rynkach pracy w dłuższej perspektywie.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back