Wybrane kryminalistyczne metody śledcze - możliwość wykorzystania w audycie śledczym

Anetta Kadej

Abstract

The paper discusses selected forensic investigation methods, such as, e.g. document exami- nation, interrogation, inspection, expert opinions, and forensic analysis and suggests how they could be used in forensic audit. The text addresses basie aspects of how reliability of documents is assessed and explains the notions of a document and forgery. It also heralds problems involved in assessing the authenticity of signatures and presents major aspects of testimony psychology that should be considered when assessing the truthfulness of accounts collected throughout the forensic audit. The author suggests possibilities to include actions similar to inspection and expert examination into forensic audit. The paper also explains the substance of forensic analysis, its typology and scope of application. It demonstrates similarities between digital surveillance methods used by enterprises and forensic investigation methods (surveillance and bugging)
Author Anetta Kadej (MISaF)
Anetta Kadej,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2017
No154
Pages35-51
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishaudyt, audyt śledczy, metody śledcze, kryminalistyczne metody śledcze
Keywords in Englishaudit, forensic audit, forensic technology, forensic investigation methods
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wybrane kryminalistyczne metody śledcze - badanie dokumentów, przesłuchanie, oględziny, ekspertyzy i analizę kryminalną, wskazując na możliwość ich wykorzystania w toku audytu śledczego. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z oceną wiarygodności dokumentów, wyjaśniając pojęcia dokumentu i fałszerstwa oraz sygnalizując problematykę związaną z oceną autentyczności podpisów. Przedstawiono najważniejsze psychologiczne aspekty formowania się zeznań, które powinny być uwzględnione w ocenie prawdomówności wyjaśnień odbieranych w toku audytu śledczego. Wskazano na możliwość przeprowadzenia w toku audytu śledczego czynności zbliżonych oględzinom i badaniom eksperckim. W artykule wyjaśniono także istotę analizy kryminalnej, przedstawiając jej typologię i zakres zastosowań. Zasygnalizowano również podobieństwa elektronicznych form nadzoru stosowanych przez przedsiębiorstwa do kryminalistycznych metod śledczych - obserwacji i podsłuchu
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/Anetta%20Kadej_154.pdf
Languagepl polski
File
Kadej_Wybrane_kryminalistyczne_metody2017 154.pdf 246,96 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back