Koszty i korzyści a ryzyko ubezpieczenia należności

Rafał Jagoda

Abstract

This paper deals with the issue of risk associated with the sale with deferred payment. It presents receivables insurance as a mechanism influencing the liquidity of an enterprise. The article characterizes the risk of receivables losing and shows its impact on businesses. It also discusses the essence of receivables insurance, stating in detail the costs and benefits of the conclusion of the policy. The last section presents on empirical data the pros and cons of insurance used in a company owned by the leading manufacturers of concrete and reinforced concrete sewer elements in Poland
Author Rafał Jagoda (WUE)
Rafał Jagoda,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsCosts and benefits vs. a risk of receivables insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages168-178
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, ubezpieczenie należności, płynność finansowa, kredyt kupiecki
Keywords in Englishrisk, receivables insurance, financial liquidity, trade credit
Abstract in PolishW artykule podjęto zagadnienia ryzyka związanego ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności. Zaprezentowano ubezpieczenie należności jako mechanizm wpływający na płynność finansową jednostki gospodarczej. W rozważaniach scharakteryzowano ryzyko utraty należności oraz przedstawiono jego wpływ na przedsiębiorstwa. Omówiono istotę ubezpieczenia należności, podając szczegółowo koszty i korzyści zawarcia polisy. W ostatniej części przedstawiono na danych empirycznych wady i zalety ubezpieczenia stosowanego w przedsiębiorstwie należącym do wiodących producentów betonowych i żelbetowych elementów kanalizacyjnych w Polsce
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jagoda_Koszty_i_korzysci_a_ryzyko.pdf 1,39 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back