Postrzeganie jakości życia przez osoby niepełnosprawne

Joanna Dębicka , Edyta Mazurek , Katarzyna Szalonka

Abstract

The aim of this study is to identify factors that determine the quality of life for disabled people with physical or mental dysfunction. The research uses a direct measurement method based on a questionnaire survey technique – face to face for the pilot group consists of 128 physical or mentally ill persons, residing in Lower Silesia. The analysis uses the statistical methods appropriate for qualitative data such as the tests of independence and the logit models. Based on studies, it was concluded that age, gender, place of residence, education and variables related to the functioning of the society do not have a significant impact on the life satisfaction of disabled people. The life satisfaction of the disabled person has a strong relationship with the financial situation
Author Joanna Dębicka (MISaF / IZM / KS)
Joanna Dębicka,,
- Katedra Statystyki
, Edyta Mazurek (MISaF / IZM / KS)
Edyta Mazurek,,
- Katedra Statystyki
, Katarzyna Szalonka - University of Wrocław (UWr)
Katarzyna Szalonka,,
-
Other language title versionsPerception of the quality of life by disabled people
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No483
Pages29-43
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishniepełnosprawność; jakość życia; model logitowy; testy niezależności
Keywords in Englishdisability; quality of life; logit model; tests of independence
Abstract in PolishCelem opracowania jest identyfikacja czynników determinujących jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną lub psychiczną. Wykorzystano w nim metodę pomiaru bezpośredniego z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego techniką face to face na pilotażowej próbie 172 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska. Do analizy wykorzystano metody statyczne odpowiednie dla danych jakościowych, takie jak testy niezależności oraz modele logitowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zmienne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie nie mają istotnego wpływu na zadowolenie z życia osób niepełnosprawnych. Natomiast zadowolenie z życia osoby niepełnosprawnej ma duży związek z jej sytuacją finansową. W celu prawidłowego zidentyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebne są szczegółowe badania dotyczące ich stanu majątkowego i poziomu finansów, jakimi dysponuje. Ze względu na dostępne metody statystyczne próba powinna być bardzo duża
DOIDOI:10.15611/pn.2017.483.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43541
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Debicka_Mazurek_Szalonka_Postrzeganie_Jakosci_Zycia_Przez_Osoby_Niepelnosprawne_2017.pdf 580,11 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back