Polski sektor międzynarodowego drogowego transportu ładunków - historia, sytuacja obecna oraz perspektywy i możliwości rozwoju w przyszłości

Jarosław Brach

Abstract

The article discusses the past, contemporary situation and the perspective and possibilities for the growth and development in the coming future of the companies belonging to the Polish sector of international road freight transport hauliers. The core point of that analysis is that within last 15 years that group of enterprises has managed to become the most important one – the biggest EU international road freight haulier if the performance – measured as the haulage in tkm made by vehicles only in the international haulage – mainly long haul transport − including cross-trade and cabotage − is considered
Author Jarosław Brach (ES / DIER)
Jarosław Brach,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsPolish sector of international road freight transport hauliers - history, contemporary situation and possibilities of its development in the future
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No406
Pages243-267
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishpolski sektor międzynarodowego drogowego transportu ładunków, historia, teraźniejszość, przyszłość
Keywords in EnglishPolish sector of international road freight transport hauliers, history, contemporary situation, future
Abstract in PolishW artykule zawarta jest informacja na temat przeszłości, obecnej sytuacji oraz perspektyw wzrostu i rozwoju w przyszłości firm należących do polskiego sektora międzynarodowego drogowego transportu ładunków. Główny punkt analizy dotyczy faktu, że w ciągu ostatnich 15 lat ta grupa podmiotów – przedsiębiorstw zdołała zostać najważniejszym drogowym przewoźnikiem towarowym w całej Unii Europejskiej, jeśli weźmie się pod uwagę wykonaną pracę przewozową wyrażoną w tkm w samym ruchu międzynarodowym, przeważnie dalekodystansowym, włączając w to przewozy typu cross-trade, pomiędzy krajami obcymi, w tym tranzytowe, oraz kabotaż
DOIDOI:10.15611/pn.2015.406.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brach_Polski_sektor_miedzynarodowego_drogowego_transportu.pdf 413,19 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGlobalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back