"Papież statystyki" czyli Stanisław Bortkiewicz i końskie kopnięcia

Katarzyna Ostasiewicz

Abstract

Władysław Bortkiewicz was a Polish-Russian-German scientist and is re-called in contemporary text-books in the context of Poisson distribution and the number of deaths caused by horse kicks in the Prussian army. His influence, however, was much more than fitting empirical data to theoretical distribution. His achievements, today mostly forgotten, range from statistical theory (e.g. the law of small numbers), through probabilistic law of radioactive decay till the improvements of Marx economy. He was close to be granted with the priority in quantifying inequalities: he published a paper similar to Gini’s work and they had a dispute over priority on the subject (lost by Bortkiewicz). He was called by contemporaries “a pope of statistics”. To the group of his students and co-workers belong such important scientists as Emil Gumbel and Wassily Leontieff. The paper summarizes the life and work of Władysław Bortkiewicz
Author Katarzyna Ostasiewicz (MISaF / IZM / KS)
Katarzyna Ostasiewicz,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsThe “Pope of Statistics”: Władysław Bortkiewicz and horse kicks
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15(21)
Pages281-296
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishBortkiewicz, prawo małych liczb, rozkład Poissona
Keywords in EnglishBortkiewicz, the law of small numbers, Poisson distribution
Abstract in PolishWładysław Bortkiewicz, polsko-rosyjsko-niemiecki naukowiec, wspomi-nany jest we współczesnych podręcznikach statystyki w kontekście rozkładu Poissona i liczby zgonów spowodowanych końskimi kopnięciami w pruskiej armii. Wniósł on jednakże znacznie większy wkład w rozwój nauki niż tylko dopasowanie danych empi-rycznych do teoretycznego rozkładu. Jego osiągnięcia, dziś w sporej mierze niedoceniane, rozciągają się od teorii statystyki (m.in. „prawo małych liczb”), przez probabilistyczne prawa rządzące promieniotwórczością, po poprawki do systemu ekonomicznego Marksa. Mało brakowało, a wymieniany byłby zamiast Giniego jako prekursor kwantyfikacji nierówności – publikując prace o podobnej tematyce co Włoch, wdał się z nim w prze-grany spór o pierwszeństwo. Za życia nazywano go „papieżem statystyki”. Z jego szkoły wywodzą się tak znane i zasłużone postaci, jak Emil Gumbel czy Wassily Leontieff. Artykuł stanowi przybliżenie osiągnięć Bortkiewicza i kolei jego życia
DOIDOI:10.15611/sps.2017.15.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41425
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ostasiewicz_Papiez_statystyki_czyli_wladyslaw_bortkiewicz.pdf 425,12 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back