Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji

Katarzyna Tracz-Krupa

Abstract

The main subject of this article is human resource development (HRD) and the main purpose is to present the agenda of research on human resource development taking into consideration the following criteria: the size of the organization and the type of the organization. The last part indicates the limitations of the existing research and lists the possible directions of further exploration with special emphasis on HRD within European Social Fund (ESF). Considerations of Polish and foreign literature studies were used from the field of human resource development
Author Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages1094-1106
Keywords in Polishrozwój zasobów ludzkich, rozwój pracowników, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Keywords in Englishhuman resource development (HRD), employee development, European Social Fund (ESF)
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony zagadnieniu rozwoju zasobów ludzkich. Na początku wyjaśniono tytułowe pojęcie zastosowane w referacie. W dalszej części dokonano przeglądu badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w oparciu o kryterium: wielkości organizacji oraz rodzaju organizacji. W ostatniej części artykułu wskazano na ograniczenia dotychczasowych badań i na przyszłe kierunki eksploracji,dowodząc, iż istnieje luka badawcza w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W artykule wykorzystano polskie i zagraniczne źródła literaturowe z obszaru rozwoju zasobów ludzkich
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back