Ewolucja zrównoważonej karty wyników na tle potrzeb zarządzających

Maria Nieplowicz

Abstract

The purpose of this article is to present the evolution of the Balanced Scorecard in connection with the changing needs of managers. Moving from the industrial era to the post-industrial era caused the need for new tools of performance measurement and management. Therefore the review of performance management was conducted. Then the concepts of German Balanced Scorecard, British Balanced Scorecard and Scandia Navigator were described to show the similarities and possible imperfections of the Balanced Scorecard. In the following section the four generations of the Balanced Scorecard were discussed.
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No374
Pages132-144
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzrównoważona karta wyników, Nawigator Skandii, niemiecka karta wyników, brytyjska karta wyników
Keywords in EnglishBalanced Scorecard, Scandia Navigator, German Balanced Scorecard, British Balanced Scorecard
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie ewolucji zrównoważonej karty wyników w związku ze zmieniającymi się potrzebami zarządzających. Przejście z ery industrialnej do ery postindustrialnej spowodowało zapotrzebowanie na nowe instrumenty pomiaru i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. W związku z tym przeprowadzono przegląd metod zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Następnie opisano koncepcje pochodne w stosunku do zrównoważonej karty wyników, a mianowicie niemiecką kartę wyników, brytyjską kartę wyników oraz Nawigator Skandii, aby ukazać podobieństwa lub możliwe niedoskonałości zrównoważonej karty wyników. W dalszej części omówiono cztery generacje zrównoważonej karty wyników.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.374.12
Languagepl polski
File
Nieplowicz_Ewolucja_zrownowazonej_karty_wynikow_na.pdf 405,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back