Konstrukcja warunkowego portfela akcji rynku amerykańskiego

Michał Choiński

Abstract

The theory of investment portfolio developed by Harry Markowitz allows the selection of financial instruments in such a way that it is possible to obtain the expected profit at the lowest possible level of risk. However, the assumptions accompanying this method, and in particular the belief that the expected value or level of risk corresponds to unconditional values such as the arithmetic mean or standard deviation is not true. Namely, the rates of return are characterized by significant dynamics and seem to show mutual relations. The purpose of this work is to replace the values used in the classical method with conditional values based on autoregressive models, respectively: AR for expected value, GARCH for variance and risk. The research results presented in the article come from the analysis of companies listed on the NASDAQ New York Stock Exchange.
Author Michał Choiński (WUEB)
Michał Choiński,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsThe construction of a conditional investment portfolio for US market’s shares
Pages62-71
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957999, 89 p.
Pauka_Luty_Finanse_.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishportfel inwestycyjny, GARCH, autoregresja, ekonometria, szeregi czasowe
Keywords in Englishinvestment portfolio, GARCH, autoregression, econometrics, time series
Abstract in PolishOpracowana przez H. Markowitza teoria portfela inwestycyjnego pozwala na dobór instrumentów finansowych w taki sposób, by możliwe było uzyskanie oczekiwanego zysku przy możliwie niskim poziomie ryzyka. Jednakże założenia towarzyszące tej metodzie, a zwłaszcza przekonanie, iż wartość oczekiwana czy też poziom ryzyka odpowiadają wielkościom bezwarunkowym, takim jak średnia arytmetyczna czy odchylenie standardowe, mija się z prawdą. Mianowicie stopy zwrotu charakteryzują się znaczną dynamiką oraz zdają się wykazywać wzajemne zależności. Celem niniejszego artykułu jest zastąpienie wartości stosowanych w klasycznej metodzie wielkościami warunkowymi, bazującymi na modelach autoregresyjnych odpowiednio: AR – dla wartości oczekiwanej, GARCH – dla wariancji, a tym samym ryzyka. W artykule przedstawiono analizę, bazując na notowaniach spółek na giełdzie NASDAQ.
Languagepl polski
File
Choinski_Konstrukcja_warunkowego_portfela_akcji_rynku_amerykanskiego.pdf 1,02 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back