Podaż pracy kobiet a posiadanie dzieci – analiza rynku pracy w Polsce w latach 2014-2017

Magdalena Rękas

Abstract

The article aims to present the situation of women on the labor market in Poland in 2014-2017 with particular emphasis on the supply of their work and an attempt to indicate the impact of the “500+ Family” social program on the supply of women’s labor in Poland. To achieve the goal, a review was made of the theories regarding the impact of having a child on women’s labor supply. Next, statistical data describing the situation on the labor market in Poland in 2014-2017 were analyzed, with particular emphasis on the situation of women, to indicate the results of NBP, BKL and IBS research showing the impact of the “Family 500+” on the supply of labor in Poland. A fragment of own research carried out in the Kamienna Góra poviat in May-June 2018 was also presented among women with children under the age of 5. The summary contains conclusions from research and desirable solutions.
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsWomen’s labor supply vs. having children – analysis of the labor market in Poland in the years 2014-2017
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages283-295
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpodaż pracy, aktywność zawodowa, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia, kobiety na rynku pracy
Keywords in Englishlabor supply, professional activity, employment rate, unemployment rate, women in the labor market
Abstract in PolishArtykuł ma na celu przedstawienie sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 2014-2017 oraz jest próbą wskazania wpływu programu społecznego „Rodzina 500+” na podaż pracy kobiet w Polsce. Dla realizacji celu dokonano przeglądu teorii dotyczących wpływu posiadania dziecka na podaż pracy kobiet. Wnioski z analizy danych statystycznych wskazują, iż zmniejszeniu liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zwiększeniu liczby osób posiadających pracę towarzyszył spadek liczby osób aktywnych zawodowo, a tym samym spadek współczynnika aktywności zawodowej oraz współczynnika zatrudnienia, a także wzrost liczby osób biernych zawodowo. Jednym z istotnych powodów zmniejszenia podaży pracy i aktywności zawodowej kobiet jest funkcjonowanie programu „Rodzina 500+”, który w grupie kobiet zmniejszył wskaźnik zatrudnienia o ok. 2,4 punktu procentowego. Artykuł stanowi próbę oceny wpływu tego programu na podaż pracy kobiet w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.25
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rekas_M_Podaz_Pracy_Kobiet_a_Posiadanie_Dzieci_2018.pdf 830,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back