Nowe zarządzanie publiczne - kierunki zmian w funkcjonowaniu sektora publicznego

Aneta Sempiak

Abstract

The publication presen ts the genesis, the history of N ew Public Admin- istration (NPA) as a concept that introduces a managerial a pproach to pub- lic management. The paper attempts to systematize the definition of NPA, its characteristics, as well as a critical assessment of some of the assump- tions of this concept and of the instruments used on the basis of selected subject publications. There are also proposals f or solutions that could prove effective in improving the functioning of the public administration in Poland.
Author Aneta Sempiak (EMaT)
Aneta Sempiak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol41
No2
Pages143-155
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishW publikacji przedstawio no genezę, historię „Nowego Zarządzania Pu- blicznego” , jako koncepcji, która wprowadza podejście menedżerskie do zarządzania publicznego. W artykule podęto próbę usystematyzowania de finicji NPM, jego charakterystyk, jak również przedstawiono krytyczną oce nę niektórych założeń tej koncepcji oraz stosowanych instrumentów na podstawie wybranych pozycji literaturowych. Zaprezentowano również propozycje rozwiązań, które mogłyby okazać się skuteczne w usprawnianiu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-41.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back