Powiązania rynku energetycznego z rynkiem produktów rolnych na przestrzeni lat w Stanach Zjednoczonych

Marcin Guzdek

Abstract

The aim of this work is the valuation of relationship between the energy market and the market of agricultural products in the United States over the years. Fundamentally, this paper presents the explanation of relationship between studied markets. The logarithmic rates of return of prices of agricultural commodities and energy sources, listed in the United States, were adopted for the study. Empirical studies by these means were performed for three periods: 1995-2005, 2006-2010, 2011-2019. The results outline that, with every subsequent period, the number of cases increases in which there is the Granger causality sense between the products from both markets examined.
Author Marcin Guzdek (WUEB)
Marcin Guzdek,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsThe relationship between energy market and agricultural commodities market over the years in the USA
Pages81-89
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957999, 89 p.
Pauka_Luty_Finanse_.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishtest przyczynowości Grangera, współczynnik korelacji Pearsona, rynek produktów rolnych, rynek energetyczny
Keywords in EnglishGranger causality test, Pearson correlation coefficient, agricultural market, energy market
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena powiązań między rynkiem energetycznym oraz rynkiem produktów rolnych w Stanach Zjednoczonych w trzech badanych okresach. W pracy wyjaśniono możliwości wystąpienia powiązań między badanymi rynkami. Następnie wykorzystano test przyczynowości w sensie Grangera do zbadania zależności. Do badania przyjęto logarytmiczne stopy zwrotu cen produktów rolnych oraz surowców energetycznych notowanych w Stanach Zjednoczonych. Badania wykonano dla trzech okresów: 1995-2005, 2006-2010, 2011-2019. Testy wykazały, że z każdym kolejnym okresem wzrasta liczba przypadków, w których występuje przyczynowość w sensie Grangera między produktami z obu badanych rynków.
Languagepl polski
File
Guzdek_Powiazania_rynku_energetycznego_z_rynkiem_produktow_rolnych.pdf 350,69 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back