Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce na przestrzeni lat 2012-2015

Krystian Dąbek , Andrzej Kamiński

Abstract

The aim of the study was to present the problem of insurance crime in Poland, as well as to seek answers to the questions: are there effective methods of eliminating in- surance crime and which areas of insurance activity are involved in insurance crime? The introduction explains what insurance and insurance crime are. The following section presents methods of limiting insurance crimes used by insurance companies, examples of fraud mechanisms used by insurance fraudsters, and analyzes statistics on disclosed crimes related to insurance companies’ activities in 2012-2015. The amount and the number of crimes revealed increase every year. This proves that insurance companies have perceived the problem of insurance crime and are fighting it increasingly. The applications were completed.
Author Krystian Dąbek (EMaT)
Krystian Dąbek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Andrzej Kamiński (EMaT)
Andrzej Kamiński,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsAnalysis of insurance crime in Poland in the years 2012-2015
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishinsurance, insurance crime, insurance contract
Abstract in PolishCelem opracowania było przedstawienie problemu przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy istnieją skuteczne metody eliminowania tego rodzaju przestępstw oraz w jakich sferach działalności ubezpieczeniowej dochodzi do przestępczości ubezpieczeniowej. We wstępie wyjaśniono, co to jest ubezpieczenie i przestępczość ubezpieczeniowa. W dalszej części artykułu przedstawiono metody ograniczania przestępstw ubezpieczeniowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, przykłady mechanizmów wyłudzeń stosowane przez oszustów ubezpieczeniowych, a także dokonano analizy danych statystycznych dotyczących ujawnionych przestępstw w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń w latach 2012-2015, z których wynika, że z roku na rok wzrasta kwota i liczba przestępstw ujawnionych. Świadczy to o tym, że zakłady ubezpieczeniowe dostrzegły problem przestępczości i coraz skuteczniej z nią walczą. Wnioski zostały ujęte w zakończeniu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43727
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dabek_Kaminski_Analiza_przestepczosci_ubezpieczeniowej_w_polsce.pdf 395,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back