Bezpieczne środowisko pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowników

Andrzej Bodak

Abstract

Well-being at work is a subjective state of fulfillment and 24 satisfaction achieved from work performer in certain physical a nd social 25 conditions. Recently, the problem of work safety has become increasingly 26 important. The aim of this paper is to identify the constituent parts of safe 27 working environment in terms of hierarchy of expectations of employees 28 providing work in Polish business realities. The discussion refers to the context of 29 generation changes and the need to take this issue into consideration in the proces 30 of monitoring and respecting the expressed interests, especially of the youngest 31 generation of employees. Beside a presentation of original research results, the 32 paper also calls back to materials published by other autors
Author Andrzej Bodak (EaE / IES / DLaC)
Andrzej Bodak,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsSafe Working Environmeent In The Process Of Employee Well-Being
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2017
No108
Pages45-54
Keywords in Polishbezpieczeństwo, środowisko pracy, zadowolenie z pracy, satysfakcja
Keywords in Englishsafety, working environment, fulfillment, job satisfaction
Abstract in PolishDobre samopoczucie, dobrostan (well-being) w pracy jest 8 subiektywnie postrzeganym przez pracownika stanem osiągnięcia zadowolenia, 9 satysfakcji z pracy wykonywanej w określonych warunkach fizycznych 10 i społecznych. W ostatnim okresie na znaczeniu przybiera kwestia zapewnienia 11 szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. Na tym tle celem opracowania stała 12 się identyfikacja składowych bezpiecznego środowiska pracy, szczególnie 13 ważnych z punktu widzenia hierarchii, oczekiwań osób świadczących pracę 14 w polskich realiach gospodarowania. W rozważaniach nawiązano do kontekstu 15 zmian pokoleniowych i potrzeby uwzględnienia tego faktu w procesie 16 monitorowania i respektowania artykułowanych interesów, zwłaszcza 17 najmłodszej generacji pracobiorców. Poza prezentacją wyników badań własnych, 18 odwołano się do materiałów publikowanych przez innych autorów.
Languagepl polski
File
Bodak_A_Bezpieczne_srodowisko_pracy_w_kształtowaniu_dobrostanu_pracownikow.pdf 281,76 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back