Browarnictwo rzemieślnicze (craft-brewing) - oddolna aktywność mikrowytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia

Tomasz Podeszwa

Abstract

The article discusses aspects of the home brewers activity within microbrewing. The first part discusses the market conditions affecting the growing popularity of commercial beers and the essence of craft breweries, contract brewing and brewery restaurants. The second section discusses innovations emerging in the brewing industry - not only in terms of new technologies and recipes, but also to build home brewers community and their education through dedicated forums and websites. Also the indication was made at supporting home brewing initiatives coordinated by Polish Association of Home Brewers (including competitions, festivals, sensory courses). Multifaceted analysis of home brewers activities revealed that the most important effect of their self-study is ongoing since 2011 so called "beer revolution", which paved the way and allowed the appearance at market of new taste proposals, different from the typical, light lager beer.
Author Tomasz Podeszwa (EaE / IChaFT / KBŻ)
Tomasz Podeszwa,,
- Katedra Biotechnologii Żywności
Journal seriesActa Innovations, ISSN , e-ISSN 2300-5599, (B 8 pkt)
Issue year2015
No15
Pages1-6
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishbrowarnictwo rzemieślnicze, craft-brewing, rozwój rynku, samokształcenie, mikrobrowar
Keywords in Englishcraft brewing, market development, elf-education, microbrewery
Abstract in PolishArtykuł przedstawia aspekty aktywności piwowarów domowych z obszaru wytwarzania piwa w mikroskali. Pierwsza część omawia uwarunkowania rynkowe wpływające na rosnącą popularność piw niekomercyjnych oraz istotę działania browarów rzemieślniczych, kontraktowych i restauracyjnych. W drugiej części zostały opisane innowacje pojawiające się w branży – nie tylko w zakresie nowych technologii oraz receptur, ale również budowania społeczności piwowarów domowych i ich edukowania poprzez fora oraz dedykowane strony internetowe. Wskazane zostały także inicjatywy wspierające piwowarstwo domowe koordynowane poprzez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (m.in. konkursy, festiwale, kursy sensoryczne). Wieloaspektowa analiza działań piwowarów domowych ujawniła, że najważniejszym efektem ich samokształcenia jest, trwająca od 2011 roku, „piwna rewolucja”, która utorowała drogę i umożliwiła pojawienie się w obrocie handlowym nowych propozycji smakowych, odmiennych od typowego, jasnego piwa typu lager
URL http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2015/nr-15/301.html
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Podeszwa_Browarnictwo _zemieslnicze_craft-brewing.pdf 365,96 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back