Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce – wstępne wyniki badań empirycznych

Katarzyna Tracz-Krupa

Abstract

The goal of the article is to present initial empirical studies concerning employee development in SMEs on the basis of the European Social Fund (ESF) in Poland in the perspective 2007-2013. The empirical studies were carried out in 50 SMEs in Opole and Lower Silesia voivodeships in 2016, using CATI method. The final research conclusions relate to: the reasons for applying for EU projects, where most companies declared they wanted to improve the qualifications of employees; types of training and development activities, which were mainly: computer training, foreign language and interpersonal skills ones; and problems that beneficiaries of EU projects had. These were: too complicated application forms, excessive meticulousness of clerks and delays in payments during the implementation of the project
Author Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsEmployee development in small and medium enterprises (SME) within the European Social Fund (ESF) in Poland – preliminary research findings
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No465
Pages147-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój pracowników, sektor MŚP, Europejski Fundusz Społeczny, Polska
Keywords in Englishemployee development, SMEs sector, European Social Fund (ESF), Poland
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach MSP w oparciu o środki unijne z EFS w Polsce w perspektywie 2007-2013. Badania zrealizowano w 50 MSP w I kwartale 2016 r. w województwach dolnośląskim i opolskim, wykorzystując metodę CATI. Wnioski z badań dotyczą: motywów wnioskowania o dofinansowanie unijne, z których wynika, iż przedsiębiorstwa chciały realizować projekty z EFS ze względu na możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników; rodzajów działań szkoleniowo-rozwojowych, w których dominowały szkolenia komputerowe, językowe oraz interpersonalne, oraz problemów, z jakimi borykali się beneficjenci, a były nimi: zbyt skomplikowane formularze, nadmierna drobiazgowość urzędników, rozliczających projekty oraz opóźnienia w płatnościach transz unijnych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40840
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tracz_Krupa_Rozwoj_pracownikow_w_przedsiebiorstwach_msp.pdf 318,82 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back