Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego

Radosław Pietrzyk , Paweł Rokita

Abstract

When building a financial plan for a household, one usually needs to take many risk factors into account. These are the factors that have an influence on the shape of the future term structure of household incomes and expenditures. The factors may be of very differentiated nature, which means that their impact on the cash-flow term structure may be different both in terms of the underlying mechanism and strength. In this field of research, the existing literature does not provide, however, any proposals of integrated risk measurement. At the same time, the ability to measure risk of household financial plans in an integrated way would be very useful, as it would allow to select or compare plans with respect to the joint risk of a plan (to be more precise – the joint risk that the plan will fail to be successfully realized). The aim of this article is to propose a method or methods that would allow to measure financial plan risk in an integrated way. The integration should include different risk types, all financial goals that have been set by the household, all sources of financing and all sub-periods of the long-term life-cycle period of household financial planning. The approach, originally proposed by the authors of this article, may not only facilitate comparison of financial plans with respect to risk, but it may be also serve as a plan-acceptance decision-making instrument. Integrated risk measures may be also used within the very optimization procedure. They may be parts of the boundary conditions or even be embedded into the optimization function itself.
Author Radosław Pietrzyk (MISaF / IZF / DoFIaRM)
Radosław Pietrzyk,,
- Department of Financial Investments and Risk Management
, Paweł Rokita (MISaF / IZF / DoFIaRM)
Paweł Rokita,,
- Department of Financial Investments and Risk Management
Other language title versionsRisk Measurement of Household Financial Plan
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No4
Pages59-71
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmiary ryzyka, planowanie finansowe, finanse osobiste
Keywords in Englishrisk measure, financial planning, personal finance
Abstract in PolishKonstrukcja planu finansowego dla gospodarstwa domowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników ryzyka, które determinują kształtowanie przyszłej ścieżki dochodów i wydatków gospodarstwa domowego. Czynniki te mogą mieć bardzo różną naturę, a także bardzo zróżnicowany wpływ na strukturę przepływów finansowych. W literaturze brakuje jednak propozycji zintegrowanego pomiaru ryzyka, który umożliwiłby porównanie planów finansowych pod względem łącznego ryzyka ich realizacji. Celem artykułu jest zaproponowanie metod pomiaru ryzyka planu finansowego w sposób zintegrowany. W podejściu tym integracja powinna obejmować różne rodzaje ryzyka, wszystkie cele finansowe gospodarstwa domowego, wszystkie sposoby finansowania oraz wszystkie okresy w cyklu życia gospodarstwa domowego. Zaproponowane oryginalne podejście pozwala nie tylko na porównanie planów finansowych między sobą ze względu na poziom ryzyka, ale również tworzy narzędzie do podejmowania decyzji o akceptacji planu. Zintegrowane miary ryzyka mogą też być wykorzystane w samym procesie optymalizacji. Poza tym mogą stanowić ograniczenie lub wręcz element funkcji celu w procedurze optymalizacyjnej.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.4.59-71
URL https://journals.umcs.pl/h/issue/view/449/showToc
Languagepl polski
File
Pietrzyk_Rokita_Pomiar_ ryzyka_ planu_ finansowego_ gospodarstwa_ domowego2018.pdf 290,16 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back