Zmiany w obszarze PIT i ich konsekwencje w 2020 roku

Katarzyna Paluch

Abstract

Personal income tax (PIT) is obligatory for all people employed under an employment contract or mandate contract. Changes that were introduced in 2019 significantly affect its functioning. The amount of personal income tax varies depending on the income received or it does not occur if the right age has not been reached. The first threshold of the tax scale was lowered and persons up to 26 years of age were exempted from the obligation to pay PIT. The aim of the article is to show these changes and discuss their consequences in the area of public finances. There is also presented a numerical example illustrating the amount of taxpayers earning the lowest possible salary and average salary. The research methods used are the analysis of literature, articles and internet sources devoted to the subject of changes in the area of personal income tax, deduction and induction.
Author Katarzyna Paluch (WUE)
Katarzyna Paluch,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsChanges in the area of PIT and their consequences in 2020
Pages125-131
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpodatek dochodowy od osób fizycznych, zmiany, ulga, obniżka
Keywords in Englishpersonal income tax, changes, relief, reduction
Abstract in PolishPodatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest obowiązkowy dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. W 2019 roku zostały wprowadzone zmiany, które znacznie oddziałują na jego funkcjonowanie. Wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych zmienia się w zależności od uzyskiwanych dochodów lub nie występuje on wcale, jeżeli nie osiągnęło się odpowiedniego wieku. Obniżony został pierwszy próg skali podatkowej, a ponadto osoby do 26 roku życia zwolniono z obowiązku odprowadzania PIT-u. Celem artykułu jest ukazanie tych zmian oraz omówienie ich konsekwencji w obszarze finansów publicznych. Przedstawiono również przykład liczbowy obrazujący, jakie kwoty zyskają podatnicy zarabiający najniższą możliwą pensję oraz wynagrodzenie średnie. Zastosowane metody badawcze to analiza literatury, artykułów i źródeł internetowych poświęconych tematyce zmian w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych, dedukcja oraz indukcja.
Languagepl polski
File
Paluch_Zmiany_w_obszarze_PIT_i_ich_konsekwencje_w_2020_roku.pdf 243,11 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back