Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych jako czynnik rozwoju regionu turystycznego

Małgorzata Januszewska , Elżbieta Nawrocka

Abstract

Contemporary tourist enterprises are doomed to participate in the process of transformations occurring in their environment, which is manifested in their ongoing readiness to implement innovations. The objective of the article is to identify relations between the innovativeness of tourist enterprises and the development of tourist regions. For this purpose the analysis of subject literature was conducted as well as the diagnostic survey was carried out on the selected group of tourist enterprises from the Lower Silesia Voivodeship (hotels, travel agencies and tourist attractions providers). The analysis of data was performed by applying structure analysis measures, including statistical positioning measures. The problems related to nature, sources, barriers and innovation diffusion were analysed. The theory of tourism multiplier effect was used to explain the impact of innovations implemented in tourist enterprises on the regional development.
Author Małgorzata Januszewska (EMaT / DMaTM)
Małgorzata Januszewska,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsInnovation of tourist enterprises as an incentive for tourist region development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No393
Pages111-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo turystyczne, innowacja, dyfuzja innowacji, efekty mnożnikowe
Keywords in Englishtourist enterprise, innovation, innovation diffusion, multiplier effect
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwa turystyczne skazane są na uczestnictwo w procesie zmian dokonujących się w ich otoczeniu, co oznacza ciągłą gotowość do wdrażania innowacji. Celem artykułu jest wskazanie związków między innowacyjnością przedsiębiorstw turystycznych a rozwojem regionu turystycznego. Do osiągnięcia celu wykorzystano analizę literatury i sondaż diagnostyczny na wybranej grupie przedsiębiorstw turystycznych z województwa dolnośląskiego (hotelarskich, biur podróży i gestorów atrakcji turystycznych). Analizy danych dokonano za pomocą statystycznych miar analizy struktury (m.in. wskaźników struktury). Zbadano zagadnienia związane z charakterem, źródłami, barierami i dyfuzją innowacji. Do wyjaśnienia wpływu innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych na rozwój regionu wykorzystano teorię mnożnika turystycznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.393.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Januszewska_Nawrocka_Innowacyjnosc_przedsiebiorstw_turystycznych_jako_czynnik.pdf 357,38 KB
Score (nominal)10
Citation count*6 (2020-07-03)
Additional fields
Tyt_nrProblemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back