Identyfikacja czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych

Marta Dziechciarz-Duda

Abstract

The goal of the research is an attempt to identify the factors determining the housing situation of households in Poland. Household, is a subject to change, e.g. when going through different phases of the life cycle of the family. The way household manages its spending varies depending on the household’s life cycle phase. Changes in spending patterns may be due to changes in basic demographic characteristics and household composition changes. Additional factors determining the household endowment include such characteristics as: age of the head of household and occupation of the head of the household, size of household, the number of children, etc. Increasingly, the level of equipment of households with durable goods serves as an indicator illustrating the material standard of living of the population. To identify the factors determining household endowment with selected durable goods, correspondence analysis and logistic regression were used.
Author Marta Dziechciarz-Duda (EMaT / DEaCS)
Marta Dziechciarz-Duda,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsIdentification of factors determining the households’ housing situation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No469
Pages50-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobra trwałego użytku, sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych, wielowymiarowa analiza korespondencji, regresja logistyczna
Keywords in Englishdurable goods, households’ housing situation, multiple correspondence analysis, logistic regression
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwo domowe jako jednostka nabywająca podlega zmianom, np. przechodząc przez poszczególne fazy cyklu życia rodziny. Sposób gospodarowania zmienia się w zależności od tego, w której fazie rozwojowej gospodarstwo się znajduje. Zmiany w wydatkach mogą być skutkiem zmiany składu gospodarstwa oraz zmian pozycji społeczno-zawodowej i podstawowych charakterystyk demograficznych. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego mogą być zmienne, takie jak: wiek oraz płeć głowy gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, zatrudnienie głowy gospodarstwa, liczebność gospodarstwa oraz liczba dzieci na utrzymaniu itp. Do identyfikacji czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych zostaną użyte techniki wielowymiarowej analizy statystycznej, takie jak analiza korespondencji i regresja logistyczna.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.469.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41061
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziechciarz_Duda_Identyfikacja_czynnikow_determinujacych_sytuacje_mieszkaniowa_gospodarstw.pdf 681,78 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back