Uwarunkowania polityki inwestycyjnej funduszy sekurytyzacyjnych standaryzowanych i niestandaryzowanych

Bogusław Półtorak

Abstract

The article presents the investment policy of securitization funds in Poland, standardized and non-standardized. The primary determinant of investment policy are investment limits specified in the Act on Investment Funds. Securitization funds are the only special purpose vehicles in the securitization process in Poland. Especially popular are non-standardized securitization closed-end funds. The funds of this type have achieved in the last three years the rate of return in the range of 6.04%-9.12%.
Author Bogusław Półtorak (ES / DF)
Bogusław Półtorak,,
- Department of Finance
Other language title versionsInvestment policy of securitization funds, standardized and non-standardized
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No346
Pages71-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbank, sekurytyzacja, fundusze sekurytyzacyjne, wtórny rynek kredytowy, wierzytelności
Keywords in Englishbank, securitization, financial assets, secondary credit market, securitization funds
Abstract in PolishW artykule przedstawiono warunki określające politykę inwestycyjną sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sekurytyzacji wierzytelności bankowych. Wprowadzenie i działalność funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce z założenia miały wpłynąć na zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału długoterminowego. Celem podstawowym było stworzenie warunków dla nowego źródła finansowania rozwoju akcji kredytowej w bankach oraz rozwój wtórnego rynku wierzytelności. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w polskich warunkach rozwinęła się sprzedaż bankowych aktywów nieregularnych, ale zakres wtórnego rynku kredytowego pozostaje ograniczony.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_346/05.pdf
Languagepl polski
File
Poltorak_B_Uwarunkowania_polityki_inwestycyjnej_funduszy_sekurytyzacyjnych.pdf of 15-10-2018
277,56 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back