Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy

Dawid Kościewicz

Abstract

The article presents key values of the Swedish welfare state model: solidarity and equality, on the example of social insurance, taxation and labor market policy. Swedish welfare state is also compared with other “welfare economies” in their fiscal burdens, just before the global financial crisis. The conclusion is that modern Swedish welfare state is a successful and stabile realization of most important aims and values of the folkhemmet conception, based on solidarity and social equality.
Author Dawid Kościewicz (ML)
Dawid Kościewicz,,
- Main Library
Journal seriesNauki Społeczne, ISSN 2080-6019, (0 pkt)
Issue year2012
No2(6)
Pages74-88
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpaństwo dobrobytu, Szwecja, rynek pracy, system emerytalny
Keywords in Englishwelfare state, Sweden, labour market, pension system
Abstract in PolishArtykuł prezentuje kluczowe wartości szwedzkiego modelu państwa dobrobytu: solidarność i równość, na przykładach ubezpieczeń społecznych, opodatkowania i polityki rynku pracy. Szwedzkie państwo dobrobytu jest także porównane z innymi „gospodarkami dobrobytu” w ich obciążeniach fiskalnych, tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Artykuł kończy się konkluzją, iż szwedzki model państwa dobrobytu jest sukcesywną i stabilną realizacją najważniejszych celów i wartości koncepcji folkhemmet, opartej na solidarności i równości społecznej.
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/25324/edition/22882/content?ref=desc
Languagepl polski
File
Kosciewicz_Idea_Solidarnosci_i_Rownosci_Spolecznej_Jako_Podstawa.pdf 406,48 KB
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-08-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back