Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym

Joanna Bagrij

Abstract

Business models from the 90s are used to transform the idea of entrepreneur in the value creation process. This paper presents a proposal to modify the concept of the business model according to A. Osterwalder and Y. Pigneur. It pointed out the need to pay attention to intangible assets while defining elements of the business model. Attention was also drawn to the appropriate integration of intangible and tangible assets, because the interaction of all elements of the business model can achieve synergistic effects that manifest themselves in gaining competitive advantage
Author Joanna Bagrij (WUE)
Joanna Bagrij,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsResource-based view of value creation process in business model
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No3(24)
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesowy, podejście zasobowe, proces kreacji wartości
Keywords in Englishbusiness model, resource-based view, value creation process
Abstract in PolishModele biznesowe od lat 90. wykorzystywane są do przekształcenia pomysłu przedsiębiorcy na sposób tworzenia wartości, która ma zostać osiągnięta w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule przedstawiona została propozycja modyfikacji koncepcji modelu biznesowego według A. Osterwaldera i Y. Pigneura. Wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na aktywa niematerialne podczas definiowania elementów modelu biznesowego, a także na odpowiednie zintegrowanie zasobów niematerialnych z aktywami materialnymi, gdyż współdziałanie wszystkich elementów modelu biznesowego pozwala osiągnąć efekty synergiczne, przejawiające się w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej
DOIDOI:10.15611/noz.2015.3.01
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/18009
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bagrij_Ujecie_zasobowe_tworzenia_wartosci_w.pdf 324,74 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back