Financing renewable energy projects through regional operational programmes

Michał Ptak

Abstract

Regional operational programmes provide support granted from EU funds for different projects implemented in indi vidual voivodeships in Poland. The aim of the programmes is to improve the competitiveness of regions and to promote the sustainable development. The priorities of the regional programmes include inter alia transport, environmental protection and sustainab le energy production. The aim of the article is to analyze the support provided from chosen regional operational programmes for projects in renewable energy in Poland. The projects aimed at increasing the amount of electricity or heat produced from renewab le resources and included for example modernisation of hydroelectric power plants or the installation of solar thermal collectors. The article discusses the effects of the support and difficulties in implementation. The analysis included regional program d ocuments and data on the support provided.
Author Michał Ptak (EMaT / DQaEM)
Michał Ptak,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesCentral and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN , e-ISSN 2353-9119, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages127-140
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishenergia odnawialna, regionalne programy operacyjne, okres programowania 2007 - 2013
Keywords in Englishrenewable energy, regional operational programmes, the 2007 - 2013 programming period
Abstract in PolishRegionalne programy operacyjne można uznać za programy finansowania przedsięwzięć realizowanych w poszczegó lnych województwach ze środków Unii Europejskiej. Celem tych programów jest poprawa konkurencyjności regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach programów wspiera się finansowo inwestycje z różnych dziedzin, takich jak transport, ochrona środowi ska czy energetyka. Celem artykułu jest analiza wsparcia udzielanego z regionalnych programów operacyjnych na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Projekty te, zakładające zwiększenie produkcji energii elektrycznej lub ciepła, polegały np. na modernizacji elektrowni wodnych czy instalowaniu kolektorów słonecznych. W artykule omówiono efekty wsparcia, a także trudności z jakimi spotkali się beneficjenci w trakcie realizacji projektów. W analizie wykorzystano regionalne dokumenty programow e i dane na temat wdrażania wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych.
URL http://www.ceejme.eu/volumes/2015/02/ceejme_2_5_art_02.pdf
Languageen angielski
File
Ptak_Financing_renewable_energy_projects_through.pdf 388,43 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back