Model innowacji jako model biznesu w sprawozdaniu zintegrowanym

Katarzyna Piotrowska

Abstract

In today’s business world, decision making requires the use of financial and non-financial information. Strategic non-financial information will present the business model and the way innovation is managed. The scope of the information analyzed seems to be necessary to assess the entity’s financial and material standing as well as the effects of its business activities, with particular emphasis on innovation. The purpose of this article is to try to answer the question whether innovation policies presented by businessconsidered as a business model in accordance with the provisions of the law on balance sheet. The paper uses a critical analysis of the subject literature, law of the accounting and the observation of economic practice (analysis of business model and innovation strategy in the integrated report (2015) of KGHM Polska Miedź SA group)
Author Katarzyna Piotrowska (MISaF / IR / KTRiAF)
Katarzyna Piotrowska,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No333
Pages162-177
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmodel biznesu, model innowacji, sprawozdanie zintegrowane
Keywords in Englishbusiness model, innovation model, integrated report
Abstract in PolishW dzisiejszym świecie biznesowym realizacja procesów decyzyjnych wymaga wykorzystania informacji finansowych i niefinansowych. Strategicznymi informacjami niefinansowymi będą niewątpliwie informacje o przyjętym modelu biznesu oraz sposobie zarządzania innowacjami. Analiza tak szerokiego zakresu informacji jest niezbędna do oceny sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu, jak również efektów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej. W artykule udzielono odpowiedzi na pytanie, czy w sprawozdaniu zintegrowanym przedstawiana przez podmioty gospodarcze polityka innowacyjna w zakresie strategii zarządzania innowacjami może być uznana za model biznesu w myśl standardów o rachunkowości. W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, regulacji prawa bilansowego oraz obserwację praktyki gospodarczej (porównanie i weryfikacja modelu biznesu i strategii innowacyjnej w sprawozdaniu zintegrowanym grupy KGHM Polska Miedź SA)
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_333/13.pdf
Languagepl polski
File
Piotrowska_Model_ innowacji_ jako_ model2017.pdf 285,89 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back