Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie?

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Abstract

The non-compliance risk belongs to the group of risks which are difficult to measure and can not be completely eliminated from the bank’s operations, thus it remains a need for acceptance of its allowable level. Therefore, in the process of compliance risk management the solution is the development of a risk map with an acceptable reference level of acceptable risk, and the quantitative indicators are used for comparison. The article highlights the problem of measuring the risk of non-compliance in the bank and draws attention to the monitoring of the risk management process
Author Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska (MISaF / IZF / KB)
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsNon-Compliance Risk Management in a Bank – Measurement or Monitoring?
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages347-354
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishryzyko braku zgodności, pomiar ryzyka braku zgodności, monitorowanie ryzyka braku zgodności, wskaźniki, regulacje
Keywords in Englishnon-compliance risk, compliance risk measurement, compliance risk monitoring, indicators, regulations
Abstract in PolishRyzyko braku zgodności należy do grupy ryzyk trudno mierzalnych i nie można go całkowicie wyeliminować z działalności banku, pozostaje zatem konieczność akceptacji jakiegoś dopuszczalnego jego poziomu. Dlatego w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności pewnym rozwiązaniem jest opracowanie mapy ryzyka z dopuszczalnym akceptowanym poziomem odniesienia tego ryzyka, a do porównywania wartości są wykorzystywane wskaźniki ilościowe. W artykule podkreślono problem pomiaru ryzyka braku zgodności w banku oraz zwrócono uwagę na monitorowanie ryzyka w procesie zarządzania nim
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.347
URL http://journals.umcs.pl/h/issue/view/134/showToc
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Losiewicz_Dniestrzanska_Zarzadzanie_ryzykiem_braku-zgodności.pdf 197,06 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back