Konwergencja regionalna w regionach słabiej rozwiniętych Unii Europejskiej w latach 2001-2014

Jan Borowiec

Abstract

The subject of the paper is a regional convergence in less developed regions of the EU between 2001-2014. The aim of the paper is to present and evaluate the effects of betaconvergence and sigma-convergence. The study used descriptive statistics and correlation analysis. The research leads to the following conclusions: 1) beta-convergence has not occurred in all less developed regions, and its effects were varied; 2) on most cases betaconvergence was not accompanied with sigma-convergence; 3) economic growth fostered beta-convergence and sigma-divergence, while the economic and financial crisis fostered beta-divergence and sigma-convergence; 4) there is a strong relation between the initial level of GDP per head and the processes of regional convergence at the European level
Author Jan Borowiec (ES / DEPaERS)
Jan Borowiec,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsRegional convergence in less developed regions of the European Union between 2001-2014
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No466
Pages50-62
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkonwergencja regionalna, regiony słabiej rozwinięte, UE
Keywords in EnglishEU, regional convergence, less developed regions, EU
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest konwergencja regionalna w regionach słabiej rozwiniętych UE w latach 2001-2014, natomiast jego celem – przedstawienie i ocena jej efektów w odniesieniu do konwergencji beta i konwergencji sigma. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. Z badań tych wynikają następujące wnioski: 1) konwergencja beta nie wystąpiła we wszystkich regionach słabiej rozwiniętych, a jej efekty były bardzo zróżnicowane; 2) konwergencji beta nie towarzyszyła na ogół konwergencja sigma; 3) wzrost gospodarczy sprzyjał konwergencji beta oraz dywergencji sigma, natomiast kryzys gospodarczy i finansowy – dywergencji beta oraz konwergencji sigma; 4) istnieje ścisły związek między początkowym poziomem krajowego PKB per capita a procesami konwergencji regionalnej na poziomie europejskim
DOIDOI:10.15611/pn.2017.466.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40885
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Borowiec_Konwergencja_regionalna_w_regionach_slabiej.pdf 386,24 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back