Rachunek kosztów podatkowych a systematyczny rachunek kosztów

Michał Poszwa

Abstract

The aim of the article is to analyze the procedures related to the determination of tax expenses, which are used in the income tax result. In particular, the article analyzes the relationships that exist between the cost of tax bill and account maintained for the purpose of financial reporting, i.e.systematic account of costs. Tax law regulations concerning tax deductible revenues are examined. We analyzed the provisions of the Income Tax Acts, as well as court judgments, interpretations of tax authorities and representatives of the doctrine. The result of the study is to determine the detailed procedures for specifying tax costs. The aim of the paper is to determine the tax bill of the costs, which are deducted from income when determining the tax result for a period. Tax costs can be determined by the appropriate adjustment costs established in the systematic costing. In addition, it is possible to calculate tax costs for a given period in a separate account, but using systematic procedures costing.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCalculation of tax costs and ststematic cost accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No389
Pages307-315
Keywords in Polishwynik finansowy, wynik podatkowy, rachunek kosztów
Keywords in Englishfinancial result, taxable income, cost accounting.
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza procedur związanych z ustalaniem kosztów podatkowych, które są stosowane w rachunku wyniku podatkowego. W szczególności analizie poddano powiązania występujące między rachunkiem kosztów podatkowych a rachunkiem prowadzonym na potrzeby sprawozdawczości finansowej, a więc systematycznym rachunkiem kosztów. Przedmiotem badań są regulacje prawa podatkowego dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Analizie poddano przepisy ustaw o podatku dochodowym, a także wyroki sądów, interpretacje organów podatkowych i przedstawicieli doktryny. Efektem przeprowadzonych badań jest określenie szczegółowych procedur ustalania kosztów podatkowych. Celem rachunku podatkowego jest określenie wysokości kosztów, które są potrącane od przychodów przy ustalaniu wyniku podatkowego za dany okres. Koszty podatkowe mogą być ustalone przez odpowiednią korektę kosztów ustalonych w systematycznym rachunku kosztów.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.389.28
Languagepl polski
File
Poszwa_Rachunek_kosztow_podatkowych_a_systematyczny.pdf 1,51 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back