Marketing zrównoważony jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa

Sabina Zaremba-Warnke

Abstract

The aim of this article is to characterize the sustainable marketing concept and to identify connections of this concept with enterprise improvement. The article describes the concept of sustainable marketing, its evolution, its main features and also the connection of this concept with sustainable development economics and with the criteria of sustainable development of enterprises, proposed by sustainable development economists. It was pointed out that sustainable marketing is an innovative tool of enterprise improvement, because it considers not only individual and current needs but also the collective and long-term ones. Both contemporary enterprise and especially enterprise of the future should pay attention not only to the supplier and recipient needs but also to the needs of the whole society. Nature, which is the material basis of all activities, must be treated as an equal subject of enterprise environment
Author Sabina Zaremba-Warnke (EMaT / DQaEM)
Sabina Zaremba-Warnke,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No376
Pages100-112
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmarketing zrównoważony, zrównoważony rozwój, doskonalenie przedsiębiorstwa
Keywords in Englishsustainable marketing, sustainable development, enterprise improvement
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka koncepcji marketingu zrównoważonego oraz identyfikacja powiązań pomiędzy tą koncepcją a doskonaleniem przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano koncepcję marketingu zrównoważonego, jej ewolucję, główne cechy oraz powiązanie z ekonomią zrównoważonego rozwoju i związek z kryteriami zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, proponowanymi przez ekonomistów zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że marketing zrównoważony jest innowacyjnym narzędziem doskonalenia przedsiębiorstwa, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko potrzeby jednostkowe i bieżące, ale również zbiorowe i długookresowe. Współczesne przedsiębiorstwo, a tym bardziej przedsiębiorstwo przyszłości musi uwzględniać nie tylko potrzeby oferenta i odbiorcy, ale także społeczeństwa jako całości, a środowisko przyrodnicze, będące bazą materialną wszelkich działań, traktować jak równoprawny podmiot swojego otoczenia
DOIDOI:10.15611/pn.2015.376.07
Languagepl polski
File
Zaremba_Warnke_Marketing_zrownowazony_jako_narzedzie_doskonalenia.pdf 348,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back