System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami żywności: biologicznymi, organicznymi i/lub nieorganicznymi związkami chemicznymi oraz przeciwdziałanie fałszowaniu żywności

Kornelia Muss , Tomasz Lesiów

Abstract

Technological progress, the development of the common market of the European Union and free movement of goods, increase the risk of contamination of food by various undesired organic or inorganic chemical compounds and/or by biological compounds such as pathogenic bacteria, both dangerous for the consumer health and in extreme cases for their life. In order to protect the food safety on EU common market the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was created. The RASFF system is used to exchange information related to threats detected in food, animal feed or materials intended to come into contact with food products. Each member state in the framework of the system has a National Contact Points responsible for the exchange of information with the European Commission. Thanks to sending the notifications, system members can keep control in which product threat was detected and what actions should be taken to eliminate the risk. This work takes the issue of safety of consumers regarding the products offered in the single market of the European Union. The aim of this study is to present how the RASFF system works and to analyze notifications and assess the problem of existing threats.
Author Kornelia Muss
Kornelia Muss,,
-
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsThe early warning system against dangerous contamination of food by variety of biological, organic and/or inorganic chemical compounds and prevention of food adulteration
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2018
No2 (29)
Pages33-55
Publication size in sheets1.1
Keywords in PolishRASFF, raporty, zagrożenia, bezpieczeństwo żywności, fałszowanie żywności
Keywords in EnglishRASFF, reports, danger, food safety, food adulteration
Abstract in PolishW celu ochrony żywności i/lub zagwarantowania jej bezpieczeństwa na rynku Unii Europejskiej utworzono System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). System ten służy do wymiany informacji związanych z zagrożeniami wykrytymi w żywności, paszach i/lub w materiałach przeznaczonych do kontaktu z produktami żywnościowymi. Każde państwo członkowskie w ramach tego systemu posiada krajowe punkty kontaktowe, odpowiedzialne za wymianę informacji z Komisją Europejską. Dzięki przesyłanym powiadomieniom członkowie systemów mogą na bieżąco kontrolować, w jakim produkcie wykryto zagrożenie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować potencjalne ryzyko. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych oferowanych na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Jego celem były przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu RASFF oraz analiza powiadomień i ocena problemu występujących zagrożeń.
DOIDOI:10.15611/nit.2018.2.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14088
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Muss_Lesiow_System_wczesnego_ostrzegania_przed_niebezpiecznymi.pdf 1,15 MB
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back