Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju nowych funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania w ramach koncepcji big management

Andrzej Bytniewski , Marcin Hernes

Abstract

Integrated Management Information Systems should enable to process not only large amounts of unstructured data, but also to have the ability to analyze the real significance of phenomena occurring in the organization’s environment. This paper highlights how new information technologies affect to the development of an integrated management system, its new functionality, and how they allow to the introduce a new management conception, called Big Management
Author Andrzej Bytniewski (EaE / IES / DACIaQM)
Andrzej Bytniewski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Marcin Hernes (EaE / IES / DACIaQM)
Marcin Hernes,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages54-70
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzintegrowane systemy zarządzania, big management, big data, paradygmaty zarządzania, kognitywne programy agentowe
Keywords in EnglishIntegrated Management Information Systems, Big Management, Big Data, management paradigms, cognitive agents
Abstract in PolishZintegrowane systemy informatyczne zarządzania powinny umożliwiać nie tylko przetwarzanie dużych ilości nieusystematyzowanych danych, ale również posiadać funkcje umożliwiające analizę rzeczywistego znaczenia zjawisk zachodzących w otoczeniu organizacji. W niniejszym artykule wskazano, w jaki sposób nowe technologie informacyjne wpływają na rozwój struktury zintegrowanego systemu zarządzania, nowych jego funkcjonalności oraz umożliwiają wprowadzenie nowej koncepcji zarządzania określanej jako big management
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/05.pdf
Languagepl polski
File
Bytniewski_Hernes_Technologie_informacyjne2017.pdf 849,03 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back