Kompetencje pracowników wobec wyzwań globalnego rynku pracy

Sylwia Przytuła

Abstract

The purpose of this article is to present key social, technological, economic and cultural phenomena, to indicate the set of the most required competences of employees. Forecasts of numerous institutions examining the labor market promise the disappearance of many existing professions, a shortage of employees with required skills on a global scale and an expanding competence gap in many sectors of the global economy. The review of available studies and secondary sources has enabled the selection of the most important competences of employees, which will gain importance in the coming years. These include IT competences, creative / cognitive competences, intercultural competence, ability to work in virtual teams, multicultural, emotional and social intelligence, interdisciplinary competences. The article closes with the implications for international human resource management in the area of selection, motivation, development, communication and retention of employees.
Author Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsCompetence of personnel facing challenges of the global labor market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages194-205
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwyzwania HR, kompetencje, rynek pracy
Keywords in EnglishHR challenges, competencies, labour market
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zjawisk społecznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych, by na tym tle wskazać na zestaw najbardziej wymaganych kompetencji pracowników. Prognozy licznych instytucji badających rynek pracy zapowiadają zniknięcie wielu dotychczasowych zawodów, niedobór pracowników o wymaganych umiejętnościach w skali globalnej, poszerzającą się lukę kompetencyjną w wielu sektorach gospodarki światowej. Przegląd dostępnych opracowań i źródeł wtórnych pozwolił na wyłonienie najważniejszych kompetencji pracowników, które będą zyskiwały na znaczeniu w najbliższych latach. Są to m.in. kompetencje IT, kompetencje twórcze/poznawcze, kompetencje międzykulturowe, umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, wielokulturowych, inteligencja emocjonalna i społeczna, kompetencje interdyscyplinarne. Artykuł zamykają implikacje dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru, motywowania, rozwoju, komunikowania i retencji pracowników.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.18
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Przytula_S_Kompetencje_Prawnikow_Wobec_Wyzwan_Globalnego_2018.pdf 810,83 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back