Rola państwa w kształtowaniu innowacyjności gospodarek

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Abstract

In the hereby article the thesis has been proved that the dynamics of breakthrough innovation is being influenced by the National Innovation Systems. Market as the regulatory of innovation environment fails and state’s support in creating pro-innovation framework is needed. The concept of national innovation systems rests on the premise that understanding the linkages among the actors involved in innovation is key to improving technology performance. Innovation and technical progress are the result of a complex set of relationships among actors producing, distributing and applying various kinds of knowledge. Thanks to this feature they fit to any economy and cause their pro-innovation development.
Author Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DEaEP)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesNierówności społeczne a wzrost gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2018
No54
Pages101-111
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish innowacje przełomowe, zawodności rynku, koopetycja, instytucje
Keywords in English breakthrough innovation, market failure, coopetition, institutions
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat wpływu Narodowych Systemów Innowacji na dynamikę innowacji przełomowych. Nieskuteczność funkcjonowania mechanizmu rynkowego w środowisku innowacji przełomowych powoduje konieczność ingerencji państwa. Tworzenie NSI to próba stworzenia ram instytucjonalnych mających na celu wsparcie innowacyjności. Koncepcja narodowych systemów innowacji opiera się na założeniu, że innowacyjność poszczególnych krajów opiera się na założeniu, że zrozumienie zależności pomiędzy uczestnikami procesu innowacyjnego leży u podstaw rozwoju technologii. Innowacje i postęp technologiczny są efektem zależności pomiędzy aktorami, którzy produkują, dystrybuują i stosują różne rodzaje wiedzy. Dzięki takim cechom Narodowe Systemy Innowacji mogą stanowić proinnowacyjny instrument dla gospodarek o różnych charakterystykach
DOIDOI:10.15584/nsawg.2018.2.7
URL file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/tekst%207%20El%C5%BCbieta%20Pohulak-%C5%BBo%C5%82%C4%99dowska.pdf
Languagepl polski
File
Pohulak-Zoledowska_Rola_panstwa_w_ksztaltowaniu_innowacyjnosci.pdf 311,3 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back