Burnout and its correlates − an empirical study conducted among education, higher education and health care professionals

Urszula Załuska , Magdalena Ślazyk-Sobol , Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Abstract

Burnout has serious consequences both for individuals and the organizations they work in. The issue generates interest among psychologist and management professionals and – according to the subject literature – there is a growing demand for helping those professional groups who face the risk of experiencing the negative effects of an exhausting working life. The aim of this paper is to characterize the phenomenon of burnout in Poland in the selected professional groups. The primary research was conducted on June and July 2017 on the group of 153 people working in the following areas: healthcare, education, higher education. Two types of questionnaire were used for the purpose of this research. The first was an LBQ Burnout Questionnaire, which is an adaptation of an Italian Link Burnout Questionnaire. The other questionnaire was originally devised by the authors to assess the perception of the phenomenon among Polish employees. The article presents the results concerning all the methods used during research and compared the results of the LBQ and the original questionnaire.
Author Urszula Załuska (MISaF / IZM / KL)
Urszula Załuska,,
- Katedra Logistyki
, Magdalena Ślazyk-Sobol
Magdalena Ślazyk-Sobol,,
-
, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (MISaF / IZM / KL)
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsWypalenie zawodowe i jego korelaty na podstawie badań empirycznych wśród pracowników edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej
Journal seriesEconometrics. Advances in applied data analysis, [Ekonometria], ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol22
No1
Pages26-38
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwypalenie zawodowe, analiza statystyczna, wyczerpanie emocjonalne, cynizm, obniżone poczucie osiągnięć osobistych, typ pracy a wypalenie, demograficzne korelaty wypalenia zawodowego
Keywords in Englishburnout, statistical analysis, areas of healthcare, education and higher education
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych w zakresie wypalenia zawodowego i jego korelatów w grupie polskich pracowników sektora: edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej. Łącznie przebadano 153 osoby reprezentujące poszczególne branże z wykorzystaniem kwestionariusza wypalenia zawodowego Santinello oraz autorskiego kwestionariusza dotyczącego percepcji zjawiska wypalenia (m.in. awersji do pracy, dodatkowych zainteresowań poza pracą zawodową, gotowości do przyznania się do doświadczania objawów wypalenia itd.). Badanie pilotażowe zrealizowano w czerwcu oraz lipcu 2017 r.
DOIDOI:10.15611/eada.2018.1.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/45342
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zaluska_Slazyk-Sobol_Kwiatkowska-Ciotucha_Burnout_and_its_correlates_an_empirical_study.pdf 388,75 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-08-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back