Determinanty zatrudnienia studentów kierunku ZIIP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część 1

Aleksandra Gimżewska , Tomasz Lesiów

Abstract

The aim of this study was to evaluate the preparation of students in the field of Management and Production Engineering (ZIIP), Faculty of Engineering and Economics of the UE in Wroclaw to job interviews. Based on the original questionnaire, surveys among a randomly selected group of full-time students of the ZIIP in the academic year 2016/2017 was conducted. It was found that as many as 85% of students in the course of studying took the various forms of professional work, obtained mainly through friends or family (51%). Students considered the recruitment process as extremely stressful (53%), the most feared of the conversations in a foreign language (31%) and questions about their creativity (18%). Students also indicated the factors that lowered and increased their stress during job interviews from the recruiter. Based on the analysis of the results of the questionnaire, it was not possible to prove the hypothesis that the master’s program in the field of ZIIP and additional forms of support (“Expertise”, “Start Internships”, “Erasmus+”) guaranteed students a good preparation for starting their first professional work. There is no direct link between the content of obligatory subjects as well as additional forms of support from the university (due to the declaration of the majority of students about the lack of participation in these programs) with the minimization of negative psychological factors (stress) while looking for a job by students.
Author Aleksandra Gimżewska
Aleksandra Gimżewska,,
-
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsDeterminants of employment of students of ZIIP at UE in Wrocław. Part 1
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (26)
Pages59-73
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna, stres, absolwenci ZIIP
Keywords in Englishrecruitment, interview, stress, graduates of ZIIP
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy była ocena przygotowania studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu do rozmów kwalifikacyjnych. W oparciu o autorski kwestionariusz przeprowadzono badania ankietowe na losowo dobranej grupy studentów studiów dziennych ZIIP w roku akademickim 2016/2017. Stwierdzono, że aż 85% studentów podjęło w trakcie studiowania różne formy pracy zawodowej, pozyskanej głównie poprzez znajomych lub rodzinę (51%). Studenci uznali proces rekrutacji za niezwykle stresujący (53%), najbardziej obawiali się rozmowy w języku obcym (31%) oraz pytań dotyczących ich kreatywności (18%). Studenci wskazali także na czynniki obniżające i potęgujące ich stres w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ze strony rekrutera oraz dokonali subiektywnej oceny swoich kompetencji. W oparciu o analizę wyników ankietowych nie udało się udowodnić hipotezy, że studia magisterskie na kierunku ZIIP oraz dodatkowe formy wsparcia ze strony uczelni (Kuźnia Kompetencji, Staże na Start, Erasmus+) gwarantują studentom dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Znaczną rolę w tym procesie odgrywa doświadczenie studentów uzyskane w trakcie pracy zawodowej, którą łączą ze studiowaniem.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.3.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/80724
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gimzewska_Lesiow_Determinanty_zatrudnienia_studentow_kierunku_ZIIP_1.pdf 915,02 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back