Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce

Joanna Szczepaniak-Sienniak

Abstract

The aim of this article is to draw attention to changes in family policy in Poland after 2008, primarily the increased involvement of the state (government) in the family matters. This state of affairs is noteworthy for two main reasons. Firstly, it seems that such a significant increase in activities of Polish government for families had not been since 1989. So far in the transformation reality of our country withdrawal of the state institutions of social tasks could be rather seen. Secondly it should be noted that this increased involvement falls in a period of economic crisis, and thus occurred despite the particular challenges to the economy and the risks for the possibility of state interference in the affairs of society. These changes and their conditions are worth noting, inter alia, in the context of a discussion which is recently animated on the basis of social policy and economics on the directions of transformation of the tasks of the modern welfare state
Author Joanna Szczepaniak-Sienniak (ES / DSaSP)
Joanna Szczepaniak-Sienniak,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsThe state family policy in Poland after 2008
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, ( B 9 pkt)
Issue year2015
No2(4)
Pages100-115
Keywords in Polishpolityka rodzinna, państwo (rząd), polityka społeczna
Keywords in Englishfamily policy, state (government), social policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany w polityce państwa wobec rodziny, jakie nastąpiły po 2008 r., od kiedy to obserwować można znamienny wzrost zaangażowania państwa (rządu) w sprawy rodziny. Ów stan rzeczy jest godny podkreślenia z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wydaje się, że tak wyraźnego zwiększenia działań polskich władz rządowych na rzecz rodzin nie było od przełomu ustrojowego. Dotychczas w potransformacyjnej rzeczywistości naszego kraju dostrzec można było raczej wycofywanie się państwowych instytucji z zadań społecznych. Po drugie zaś należy zauważyć, że ów wzrost zaangażowania przypada na okres kryzysu ekonomicznego, a zatem nastąpił pomimo szczególnych wyzwań wobec gospodarki oraz zagrożeń dla możliwości ingerencji państwa w sprawy społeczne. Owe zmiany i ich uwarunkowania są warte uwagi m.in. w kontekście ostatnio ożywionej na gruncie polityki społecznej i ekonomii dyskusji, dotyczącej kierunków przeobrażeń zadań współczesnego państwa opiekuńczego (welfare state)
DOIDOI:10.15611/sie.2015.2.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szczepaniak_Sienniak_Polityka_rodzinna_panstwa_we_wspolczesnej.pdf 348,46 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back