Kapitał intelektualny polskiego sadownictwa

Aleksandra Łakomiak

Abstract

The main aim of the study was to determine how the intellectual capital of Polish fruit orchard of XXI century was shaped. The research was aimed at the achievements of Polish scientists promoting the knowledge of fruit-growing in higher education institutions. The historical literature and the subject matter and data analysis of the Central Statistical Office were reviewed. The results of the research have shown that from the beginning of the development of fruit-growing to today, there are colleges of higher education in the field of solving problems related to the cultivation, protection and economics of production. These chambers formed and formed scientists who brought them closer to practice. Restricting free access to learning and practical skills will negatively affect learning.
Author Aleksandra Łakomiak (MISaF / IR / KRFiK)
Aleksandra Łakomiak,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsThe intellectual capital of Polish orchard
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol19
No5
Pages135-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał intelektualny, wiedza, wykształcenie, sady
Keywords in Englishintellectual capital, knowledge, education, orchards
Abstract in PolishCelem głównym badania było ustalenia tego, w jaki sposób ukształtował się kapitał intelektualny polskiego sadownictwa XXI wieku. Przedmiotem badań były osiągnięcia polskich naukowców propagujących wiedzę z zakresu sadownictwa w uczelniach wyższych. Dokonano przeglądu literatury historycznej i przedmiotu oraz analizy danych GUS. Wyniki badań pokazały, że od początku rozwoju sadownictwa istnieją w wyższych uczelniach katedry zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z uprawą, ochroną i ekonomiką produkcji. Katedry te tworzyli i tworzą naukowcy, którzy zbliżyli naukę do praktyki. Ograniczenie bezpłatnego dostępu do osiągnięć nauki i zajęć praktycznych wpłynie negatywnie na zdobycie doświadczenia.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.6221
URL http://rn.seria.com.pl/pl/2017-5.html#135-142
Languagepl polski
File
Lakomiak_Kapital_intelektualny_polskiego_sadownictwa.pdf 365,52 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back