Ewolucja ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych

Roman Kotapski

Abstract

This paper presents the analysis of recognition of operational costs of a company. The recognition of operational costs in a company has a fundamental meaning in the construction of management information system. The way of recognition of operational costs displays the acquaintance of company’s management with own operational costs. Based on the analysis of available model charts of accounts and the literature related to accounting and cost accounting it is clear that the co-called accounting solutions for the reporting purposes dominate. This results in the habit of accountant to use known solutions and the lack of communication between them and technical staff. This paper presents the way of recognition of operational costs of a company in model charts of accounts and literature and the management’s information needs related to the recognition of costs.
Author Roman Kotapski (MISaF / IR / KRC)
Roman Kotapski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsEvolution of recognition of operational costs of a company in accounting books
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages61-69
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishujmowanie kosztów, zakładowy plan kont
Keywords in Englishrecognition of costs, chart of accounts.
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest analizie ujmowania kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie w konstrukcji systemu informacyjnego jego zarządzania. Zaś sposób ujęcia tych kosztów świadczy o znajomości kosztów jego działalności przez kadrę zarządzającą. Na podstawie analizy dostępnych wzorcowych zakładowych planów kont oraz literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów można jednoznacznie stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań na potrzeby sprawozdawcze, tzw. księgowy. Wynikiem tego jest pewne przyzwyczajenie księgowych do stosowanych rozwiązań oraz brak komunikacji pomiędzy księgowymi i kadrą techniczną. W artykule przedstawiono sposób ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa we wzorcowych planach kont i literaturze oraz potrzeby informacyjne kadry zarządzającej w zakresie ujmowania kosztów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42583
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kotapski_Ewolucja_ujmowania_kosztow_dzialalnosci_operacyjnej.pdf 486,56 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back