Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za skutki zakłóceń w żegludze powietrznej spowodowane odwołaniem lub opóźnieniem lotu

Stanisław Wieteska , Anna Jędrzychowska

Abstract

With the development of civil aviation in Poland the number of claims to carriers increases. The available data show that there is a growing tendency of the number of complaints on carriers. The number of airplanes using the new mathematical and statistical methods is being stabilized. The article deals with the treatment of injured persons at airports and during airplane briefings. We point to the rights of passengers. We advise on the basic parameters of civil liability insurance.
Author Stanisław Wieteska
Stanisław Wieteska,,
-
, Anna Jędrzychowska (MISaF / IZF / KU)
Anna Jędrzychowska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Other language title versionsLiability insurance of air carrier for the effects of interference in air navigation caused by flight cancellation or delay
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No500
Pages175-185
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubezpieczenia, odpowiedzialność cywilna, opóźnienia lotów, skargi na przewoźników
Keywords in Englishinsurance, civil liability, delay of flights, complaints on carriers
Abstract in PolishW miarę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce wzrasta liczba roszczeń pod adresem przewoźników. Z dostępnych danych wynika rosnąca tendencja liczby skarg na przewoźników. W artykule omawiamy leczenie osób poszkodowanych na lotniskach i w czasie odpraw samolotowych, wskazujemy na prawa przysługujące pasażerom lotów oraz na podstawowe parametry ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Celami tego artykułu są więc: przedstawienie rozpoznania ryzyka o skali lotów, przyczynach odwołań i opóźnień, roszczeniach wobec przewoźników; zarysowanie ogólnych ram ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w żegludze powietrznej. Artykuł napisano w oparciu o dostępne dane statystyczne i literaturę przedmiotu. W artykule rozpatrzono jedynie zdarzenia powstałe w cywilnym ruchu lotniczym.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47761
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jedrzychowska_Wieteska_ubezpieczenie_odpowiedzialnosci_cywilnej_przewoznika_lotniczego.pdf 352,03 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back