Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Grzegorz Klich

Abstract

Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie były jak dotąd powszechnie wykorzystywane w stosunku do sporów wynikłych na gruncie Prawa zamówień publicznych. Pomimo szerokiego wykorzystywania przez ustawodawcę cywilistycznej metody regulacji, przepisy PZP oraz aktów prawnych z zakresu finansów publicznych nie zachęcały zamawiających do zawierania ugód z wykonawcami. Wprowadzone niedawno zmiany mają w założeniu przyczynić się do wzrostu zainteresowania zamawiających alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. W poniższym artykule autor wskazuje potencjalny zakres zastosowania tych metod na różnych stadiach postępowania o udziale zamówienia publicznego. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie konflikty jakie powstają pomiędzy stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego można w sposób swobodny rozstrzygać przy udziale mediatora.
Author Grzegorz Klich (MISaF / KPG)
Grzegorz Klich,,
- Katedra Prawa Gospodarczego
Other language title versionsMediation as an alternative method of resolving disputes within the field of public procurement
Journal seriesPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, ISSN 0137-5490, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol71
No7
Pages27-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzamówienia publiczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediacja, zmiana umowy
Keywords in Englishpublic procurement, alternative dispute resolution methods, mediation, contract modification
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back