Obciążenie budżetu gospodarstwa domowego w przypadku zmiany systemu opodatkowania podatkiem od gruntów

Elwira Pindyk , Anna Nowak-Kowalska

Abstract

The study attempts to illustrate the impact of a change in the land tax system on household income. The research method used literature studies, statistical analysis and comparative analysis. The concept of real estate tax and its objectives and construction are explained in the first part of this paper. They describe the concept of cadastral tax and its types. In the next step, the variant of introduction of cadastral tax on household income is presented. An individual household was selected for the analysis.
Author Elwira Pindyk (EMaT)
Elwira Pindyk,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Anna Nowak-Kowalska (EMaT)
Anna Nowak-Kowalska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsHousehold budget burden in case of a change in tax system of land
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages182-194
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishnieruchomość, podatek od nieruchomości, gospodarstwo domowe, podatek katastralny
Keywords in Englishproperty, real estate tax, household, cadastral tax
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu zmiany systemu opodatkowania nieruchomości gruntowych na dochody gospodarstwa domowego. Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe, analizę statystyczną oraz analizę porównawczą. Na wstępie wyjaśniono pojęcie podatku od nieruchomości oraz jego cele i konstrukcję, w kolejnej części artykułu omówiono pojęcie podatku katastralnego oraz jego rodzaje. W dalszym etapie przedstawiono symulację wariantowości wprowadzenia podatku katastralnego na dochody gospodarstwa domowego. Do analizy wybrano gospodarstwo domowe jednoosobowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43742
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pindyk_Nowak_Kowalska_Obciazenie_budzetu_gospodarstwa_domowego_w.pdf 1,1 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back