Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako element kształtowania strategii

Dawid Kościewicz

Abstract

Celem artykułu jest omówienie ankietowego badania satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przeprowadzonego w ramach ogólnopolskich badań ankietowych satysfakcji użytkowników bibliotek naukowych, prowadzonego pod auspicjami SBP, na potrzeby formularza AFBN. W artykule zwięźle opisano przebieg badania ankietowego w Bibliotece Głównej oraz omówiono jego wyniki, z naciskiem na zaobserwowane w odpowiedziach respondentów mocne i słabe strony Biblioteki. Przedstawiono również trudności interpretacyjne oraz subiektywne sugestie korekty formularza ankiety na potrzeby kolejnych badań. Omówienie oparto o literaturę poświęconą budowaniu strategii rozwoju bibliotek akademickich oraz zarządzaniu organizacją w oparciu o satysfakcję klienta i użytkownika. Wyniki badania posłużą dalszemu kształtowaniu strategii rozwoju Biblioteki.
Author Dawid Kościewicz (ML)
Dawid Kościewicz,,
- Main Library
Pages37-46
Publication size in sheets0.5
Book Czyrek Joanna, Wojtczak Jadwiga (eds.): Rola biblioteki w środowisku lokalnym, 2017, Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, ISBN 9788361970408, 112 p.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back