Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych

Magdalena Barańska

Abstract

Purpose – The aim of this paper is to present the results of the empirical research conducted among students of post-graduate programmes offered in English at the Wrocław University of Economics. The questionnaire survey was to answer the research questions about whether the price of post-graduate studies has any impact on the student’s household budget. Design/methodology/approach – When endeavouring to answer the questions asked, literature studies in the area of budget were carried out and a questionnaire survey, supported with an interview with post-graduate students, was conducted. Findings – This paper shows that the listener’s budget and the postgraduate price do not always affect the choice of study direction. The benefits received after graduation also do not affect the choice of study. Originality/value – The questionnaire survey was to designed to identify the relationship between the choice of studies and costs associated with transport and the same levy studies and the impact of the level of costs on household budget listener
Author Magdalena Barańska (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Barańska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages589-601
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbudżet domowy, budżet, studia podyplomowe
Keywords in Englishbudget, household budget, post-graduate studies
Abstract in PolishCel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z rachunkowością, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie miało na celu próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu cena studiów ogranicza zasoby pieniężne słuchacza i decyduje o wyborze kierunku studiów. Metodologia badania – Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Wynik – W artykule wykazano, że wysokość środków finansowych, którymi dysponuje słuchacz, i cena za studia podyplomowe nie zawsze mają wpływ na wybór kierunku studiów. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badanie miało za zadanie wskazanie zależności między wyborem studiów a kosztami związanymi z dojazdem, wysokością opłaty za studia oraz innymi kosztami ponoszonymi w związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-56
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/
Languagepl polski
File
Baranska_Wpływ_ zasobów_ finansowych_ słuchacza2017.pdf 388,25 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back