Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych

Iwona Dittmann

Abstract

The paper addresses the issues of short-term forecasting on residential real estate local markets. The possibility of forecasting an average price of 1 square metre based on area- time analogy in 6 cities was examined. The study presented in the paper is the continuation of previous studies which showed a similarity in the behavior of prices on the local housing markets (with a time lag). In this paper we have shown that the predictions using analogue methods based on area-time analogies have good accuracy and therefore, their use in real estate markets is justified.
Author Iwona Dittmann (ES / DF)
Iwona Dittmann,,
- Department of Finance
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2012
No4 (38)
Pages93-105
Keywords in PolishRynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Prognozowanie
Keywords in EnglishReal estate market, Real estate prices, Forecasting
Abstract in PolishW artykule poruszono zagadnienia prognozowania krótkookresowego na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych. Zbadano możliwość prognozowania średniej ceny 1 m2 w 6 miastach na podstawie analogii przestrzenno-czasowych. Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, stanowią kontynuację wcześniejszych analiz, które wykazały występowanie podobieństwa w kształtowaniu się cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych (z przesunięciem w czasie). W niniejszym artykule wykazano, iż prognozy z zastosowaniem metod analogowych opartych na analogiach przestrzenno-czasowych cechuje dobra trafność, zatem ich stosowanie na rynkach nieruchomości jest zasadne.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*2 (2016-05-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back