Finansowy obraz przedsiębiorstwa w sytuacji przerwania zasady kontynuacji działalności

Agata Michalska

Abstract

The aim of this paper is to present the consequences of changes in the financial statements of enterprises as a result of discontinuation of activities. The consequences of breaking with the principle of going-concern are presented on the example of the financial statements of Energomontaż-Południe S.A. from 2013. The lack of using the principle of going-concern at the level of financial analysis resulted in a dramatic change in the ratios, which significantly limited the possibility of using financial data from earlier periods as parameters for comparison.
Author Agata Michalska (WUE)
Agata Michalska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsFinancial view of an enterprise in the situation of going-concern principle discontinuity
Pages16-25
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishzasada kontynuacji działalności, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa
Keywords in Englishgoing-concern principle, financial analysis, financial reporting
Abstract in PolishW obecnej szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej sytuacja podmiotów gospodarczych może się znacznie pogorszyć w bardzo krótkim czasie. Ponieważ dla wielu osób i instytucji raporty publikowane przez przedsiębiorstwa są jedynym źródłem informacji o sytuacji finansowej tych jednostek, istotne dla właściwej oceny przedsiębiorstwa jest podjęcie przez kierownika jednostki decyzji o przerwaniu zasady kontynuacji działalności. Celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji zmian powstających w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw w wyniku przerwania kontynuacji działalności dla finansowego obrazu przedsiębiorstwa. Konsekwencje te przedstawiono na przykładzie sprawozdania finansowego spółki Energomontaż-Południe SA z 2013 roku. Niezastosowanie zasady kontynuacji działalności skutkowało na poziomie analizy finansowej skokową zmianą wskaźników, co istotnie ograniczyło możliwość stosowania danych finansowych z wcześniejszych okresów jako parametrów do porównania.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back