Opodatkowanie pracy. Między optymalizacją a sprawiedliwością systemu podatkowego

Arkadiusz Żabiński , Elżbieta Pohulak-Żołędowska , Michał Sosnowski

Abstract

This article addresses issues related to the controversy regarding the amount of taxation of labor as a production factor. The theory of choice of factors of production is based on the principle of uniformity of fiscal burden imposed on these factors. On this basis, a catalog of tax justice principles was created, which is a postulate of the construction of an efficient tax system. At the same time, tax optimization research demonstrates the validity of preferential capital taxation, at the expense of high taxation of labor. The tax system in Poland prefers fiscal capital, at the expense of labor. From the point of view of fiscal needs of the state budget the situation is correct. However, the question remains about the long-term effects of this kind of fiscal policy.
Author Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DEaEP)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsTaxation of labor. Between optimization and justice of the taxation system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages284-294
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem podatkowy, zasady podatkowe, optymalizacja podatkowa
Keywords in Englishtax system, tax rules, tax optimization
Abstract in PolishArtykuł porusza problematykę związaną z kontrowersjami dotyczącymi wysokości opodatkowania pracy jako czynnika wytwórczego. Teoria wyboru czynników wytwórczych opiera się na zasadzie równomierności obciążeń fiskalnych nakładanych na owe czynniki. Na tej bazie zbudowano zresztą katalog zasad sprawiedliwości podatkowej, które są postulatem budowy sprawnego systemu podatkowego. Jednocześnie badania dotyczące optymalizacji podatkowej dowodzą słuszności preferencyjnego opodatkowania kapitału, kosztem wysokiego opodatkowania pracy. System podatkowy w Polsce preferuje fiskalnie kapitał kosztem pracy. Z punktu widzenia potrzeb fiskalnych budżetu państwa sytuacja jest poprawna. Pozostaje jednak pytanie o długofalowe skutki tego typu polityki fiskalnej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43751
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zabinski_Pohulak_Zoledowska_Sosnowski_Opodatkowanie_pracy_miedzy_optymalizacja_a.pdf 1,29 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back