Kalkulowanie finansowych skutków szkody na osobie powstałej na skutek śmierci jednego z żywicieli gospodarstwa domowego

Anna Jędrzychowska

Abstract

Article shows the size of the budget gap that arises in the household after the death of one of its members, who was the breadwinner of the family. This personal injury has two types of consequences. The first one is lost income. One source of funding this gap could be for example annuity for indirect victims. In many EU countries, people who are members of the household of the deceased are considered to be affected as a result of his death. Indirectly affected will be the family members and relatives of the deceased (spouse, parent, child, sibling, and cohabitant). This person who is guilty of death should pay compensation to the family members of the deceased. The second one is the lost personal contribution to the household. In this part it is necessary to know the current value (valuation) of the capital, which will allow you to buy out of the household services that will replace the lost personal contribution. This elements is connected with compensation for deterioration of living conditions. The paper will be presented to the study of literature as an introduction to the issues. The study will be prepared for selected EU countries. Article is part of a broader study of the author of the material consequences of personal injury and sources of their financing
Author Anna Jędrzychowska (MISaF / IZF / KU)
Anna Jędrzychowska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2017
No3
Pages57-75
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishszkody osobowe, renta alimentacyjna, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, pośrednio poszkodowani
Keywords in Englishindirectly injured, personal injuries, compensation, present balue of annuity
Abstract in PolishArtykuł stanowi propozycję kalkulacji wielkość luki, która powstaje w budżecie gospodarstwa domowego po śmierci jednego z żywicieli. Luka ta pojawia się na skutek utraconych dochodów zmarłego oraz utraconego niefinansowego wkładu osobowego poszkodowanego w gospodarstwo domowe. Jednym ze źródeł finansowania tej luki może być renta dla pośrednio poszkodowanych, tj. osób bliskich zmarłego (małżonka, rodzica, dziecka, rodzeństwa itp.), a także odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. W wielu krajach Unii Europejskiej osoby, które są członkami gospodarstwa domowego zmarłego, są uznawane za poszkodowane na skutek jego śmierci, co w konsekwencji nakłada na sprawcę wypadku obowiązek zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na ich rzecz. Problem kompensacji utraconych dochodów został zilustrowany regulacjami prawnymi i kalkulacjami opartymi na rachunku aktuarialnym – renty terminowe z uwzględnieniem czasu trwania życia. Przedstawione badania dotyczą Polski oraz krajów sąsiadujących. Propozycja kalkulacji utraconego wkładu osobowego została oparta na rencie terminowej pewnej, a kalkulacje – na przykładzie polskiej gospodarki. Artykuł wpisuje się w szersze badania autorki nad materialnymi konsekwencjami szkód osobowych oraz źródłami ich finansowania
URL https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/WU-2017-03-04-Jedrzychowska.pdf
Languagepl polski
File
Jedrzychowska_Kalkulowanie_ finansowych_ skutków2017.pdf 985,09 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back