Górnołużycki Związek Sześciu Miast (GZSM) - sieciowy produkt regionalny na pograniczu polsko-niemieckim

Franciszek Adamczuk

Abstract

The article discusses the Upper Sorbian Six-City League, its historical and contemporary function. The League was established in the 14th century within the Kingdom of Bohemia and has currently been reactivated – owing to the participation of Lower Silesian Saxon cities it extends the spectrum of regional products along Polish-German border region. The author puts forward the following thesis and desires to justify it: the alliance of cities reactivated in 1991 remains the example of networking cooperation by enriching the regional product, stimulating the development of tourism and other business areas in the cross-border scale along the Polish-German-Czech border region, in the so-called Triangle of three countries (in German Dreiländereck, in Czech Trojzemi). The final part of the study offers the author’s verification of the presented conclusions, resulting from the research on the alliance functioning, conducted in the period 2002–2004. The author updated these conclusions and supported them with certain recommendations for the future.
Author Franciszek Adamczuk (ES / DIER)
Franciszek Adamczuk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages20-29
Keywords in Polishzwiązek miast, produkt regionalny, współpraca sieciowa, pogranicze polsko- niemieckie
Keywords in Englishcity league, regional product, networking cooperation, Polish-German borderland
Abstract in PolishArtykuł dotyczy Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast (GZSM), jego historycznej i współczesnej funkcji. Związek ten powstał w XIV w. na gruncie królestwa Czech, a reaktywowany obecnie – ze względu na udział miast dolnośląskich i saksońskich, poszerza paletę produktów regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim. Autor formułuje następującą tezę i pragnie ją uzasadnić: reaktywowany w 1991 r. związek miast jest przykładem współpracy sieciowej, wzbogaca produkt regionalny, stymuluje zarówno rozwój turystyki, jak i inne obszary biznesu w skali transgranicznej na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim, w tzw. Trójkącie trzech krajów (niem. Dreiländereck, czes. Trojzemi). W końcowej części opracowania autor dokonał autoweryfikacji swoich wniosków z badań funkcjonowania tego związku, które przeprowadził w latach 2002–2004. Wnioski te zaktualizował i sformułował pewne rekomendacje na przyszłość.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamczuk_Gornoluzycki_zwiazek_szesciu_miast_gzsm_sieciowy.pdf 566,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back