Czynniki rozwoju przetwórstwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zarządczych w młynie

Małgorzata Gableta , Szymon Dziuba

Abstract

Organic food production represents one of the fastest developing sectors in the European Union. Meeting customers' expectations concerning the quality and values of organic food stimulates not only primary production (and therefore development of organic fanning) but also generation of specialized organic processing plants. The study identified internal and external factors that impact on the development of such processing plants in Poland. Analysis of processing plants focused on a mill using a case study method. The formulated proposals of the development of organic food production concern personal areas and refer to the concept of High Involvement Work Practices. The category of employees' interests was used to formulate management practices. It was found that respecting these interests represents an important precondition for the success of the enterprise in the market of organic products.
Author Małgorzata Gableta (EaE / IES / DLaC)
Małgorzata Gableta,,
- Department of Labor and Capital
, Szymon Dziuba (EaE / IES / DLaC)
Szymon Dziuba,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages17-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżywność ekologiczna, jakość, praktyki zarządcze
Keywords in Englishorganic foods, quality, managerial practices
Abstract in PolishProdukq'a żywności ekologicznej stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi w Unii Europejskiej. Realizaq'a oczekiwań konsumentów, dotyczących jakości i walorów ekożywnośd, stymuluje nie tylko produkq'ę pierwotną, a więc rozwój rolnictwa ekologicznego, ale i powstawanie wyspecjalizowanych przetwórni ekologicznych. W opracowaniu rozpoznano wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kształtujące rozwój tych przetwórni w naszym kraju. W analizie tych ostatnich główną uwagę skoncentrowano na młynie, wykorzystując metodę case study. Sformułowane propozycje rozwoju produkcji ekologicznej dotyczą sfery personalnej, w nawiązaniu do koncepcji High Involvement Work Praktices. W procesie formułowania praktyk zarządczych sięgnięto do kategorii interesów pracowniczych. Uznano, iż ich respektowanie stanowi ważny warunek sukcesu badanego przedsiębiorstwa na rynku produktów ekologicznych.
Languagepl polski
File
Gableta_Dziuba_Czynniki_Rozwoju_Przetworstwa_Ekologicznego_Ze_Szczegolnym.pdf 252,28 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back