Cluster development and support policy in Poland. The case of ICT cluster

Kamil Stefanów

Abstract

The aim of the article is characterization of policy of cluster support in Poland on the national and regional scale based on existent Polish legal acts, research reports and analysis of the case study of highly innovative Pomeranian ICT Cluster. The main finding of the paper entails ambiguity of Polish regulations regarding cluster support or even their deficiency,. The analysis of enacted development agendas did not provide sufficient information about the scheme of future cluster-based policy and revealed vast differentiation in cluster support among the regions. An outstanding example of the successful incorporation of theoretical foundations of cluster creation is the evolutionary path of the Pomeranian ICT Cluster Interizon. The analysis of presented case study unveiled the strong interest in forming and supporting cluster structures both by public and private sector and accentuated the necessity to outline the national framework of cluster-based policy for regional authorities.
Author Kamil Stefanów (WUE)
Kamil Stefanów,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsPolityka wsparcia i rozwoju klastrów w Polsce na przykładzie pomorskiego klastra ICT
Pages70-83
Publication size in sheets0.65
Book Kuźmińska-Haberla Aleksandra, Bobowski Sebastian (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957098, 132 p.
Keywords in Polishklastry, polityka klastrowa, wsparcie klastrów, rozwój klastrów, innowacje
Keywords in Englishcluster, cluster policy, cluster support, cluster development, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakteryzacja polityki wsparcia klastrów w Polsce w skali narodowej i regionalnej w oparciu o istniejące polskie akty prawne, sprawozdania z przeprowadzonych badań i analizę studium przypadku wyjątkowo konkurencyjnego Pomorskiego Klastra ICT. Do głównych wniosków płynących z pracy należy wymienić niejednoznaczność polskich przepisów dotyczących wsparcia klastrów, a miejscami ich brak. Analiza uchwalonych programów rozwoju nie dostarczyła wystarczających informacji co do wyglądu przyszłej polityki opartej na klastrach, uwidaczniając znaczne różnice między regionami we wsparciu klastrów. Ścieżka ewolucyjna Pomorskiego Klastra ICT Interizon stanowi znakomity przykład pomyślnego wdrożenia podstaw teorii tworzenia klastrów. Analiza studium przypadku ujawniła silne zainteresowanie w Polsce tworzeniem i wspieraniem struktur klastrowych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny oraz podkreśliła konieczność określenia krajowych ram polityki klastrowej dla władz regionalnych.
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back